Pałac Schoenów

Pałac z 1885 należący niegdyś do fabrykanckiej rodziny Schönów, wzniesiony przez Ernsta Schöna, otoczony parkiem, obecnie siedziba Muzeum w Sosnowcu, wybudowany wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej.

Usytuowany jest w centrum miasta po wschodniej stronie rzeki Czarna Przemsza. Otoczony parkiem – obecnie w mocno okrojonej postaci. Wzniesiony w końcowych latach XIX wieku w stylu eklektyzmu, na działce zakupionej w 1885 roku przez rodzinę Schönów od hrabiego Mortimer-Tschischky’ego. Druga siedziba rodu Schönów. Dokładnie Pałac Franza i Emmy Schönów. Ukończono w roku 1903.

 


Tekst oraz zdjęcie ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sch%C3%B6na_w_Sosnowcu_%C5%9Aroduli

Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Sosnowca oraz restauracja „Belvedere”. Pałac można zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum http://www.muzeum.org.pl/