Spacer z Pawłem Nalepą

Paweł Nalepa – przewodnik turystyczny (miejski i terenowy) PTTK po województwie śląskim, Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej. Członek Klubu Przewodników przy Oddziale PTTK w Sosnowcu.

Paweł Nalepa oprowadza wycieczki po Sosnowcu. Od prawie 3 lat jest współpracownikiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu – najpierw jako kościelny, a obecnie jako przewodnik po obiektach parafialnych i Koordynator ds. promocji. Organizuje wycieczki piesze oraz spacery po Sosnowcu i Zagłębiu, brał udział (jako przewodnik po kościele ewangelickim) w Spacerach śladami sosnowieckich Dietlów – cyklicznej imprezie organizowanej przez Cudotwórnia Events. Autor artykułu o historii sosnowieckich ewangelików (Krajoznawca Górnośląski nr 34/2017); obecnie, wraz z innymi osobami, pracuje nad książką – monografią ewangelików z terenu całego Zagłębia.

Organizator lub współorganizator także m.in. XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Przewodników Ewangelików czy Nocy Muzeów w kościele ewangelickim w Sosnowcu. Pasjonat zwiedzania, turystyki oraz aktywnego spędzania czasu. Jest posiadaczem licznych odznak krajoznawczych – miejskich, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Ciągle stara się wciąż pogłębiać swoją wiedzę przewodnicką i krajoznawczą, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach przewodnickich czy sesjach krajoznawczych.

Pochodzi z Zagłębia i wszędzie podkreśla swoją przynależność do swej małej ojczyzny. Stara się również działać dla jej dobra  (rozwoju i promocji) na niwie społecznej – jest członkiem Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Nie przeszkadza mu to być zdecydowanym, jak sam określa, „ślązakofilem” – dlatego zafascynowany historią Śląska (regionu o historii tak odmiennej od historii Polski, która poznajemy w szkołach) – organizuje również wycieczki w ten region kraju (np. cykl wycieczek Poznajemy Śląsk Cieszyński).

Wszystkie informacje o prowadzonych przez niego wycieczkach można znaleźć na jego funpage’u:  www.facebook.com/wycieczki.z.pawlem 


www.sosnowiec.luteranie.pl

www.facebook.com/peasosnowiec