Spacery z Grzegorzem Onyszko

„Wędrówki sosnowieckie z historią w tle” organizowane są w ramach sosnowieckiego PTTK oddział im. Aleksandra Janowskiego. Prowadzi jest natomiast Grzegorz  Onyszko.

Grzegorz Onyszko – Historyk, Muzealnik, Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK oraz Przewodnik PTTK. Autor wielu artykułów dotyczących Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Członek PTTK Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Zagórskiego Stowarzyszenia Regionalnego „Pakosznica”.

Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu historii Zagłębia Dąbrowskiego. Jego artykuły można również znaleźć w wielu czasopismach i codziennej prasie („Nowe Zagłębie”, „Twoje Zagłębie”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza”).

Inicjator i pomysłodawca spacerów historycznych po Sosnowcu, fotograf-amator. W latach 2015 – 2016 poprowadził szereg spacerów i wycieczek rowerowych po dzielnicach Sosnowca: Dańdówce, Porąbce, Zagórzu, Kazimierzu Górniczym, Ostrowach Górniczych, Maczkach, Bobrku, Niwce, Modrzejowie, Dębowej Górze, Milowicach  i oczywiście po czterech cmentarzach. W czasie spacerów uczestnicy mogli dowiedzieć się o dziejach poszczególnych dzielnic, o znanych osobistościach które je odwiedziły jak i o zapomnianych wydarzeniach historycznych. Poznać losy zakładów przemysłowych i kopalń zarówno tych znanych jak i tych zapomnianych.