Zwiedzanie Szkoły Realnej

Zdobione sklepienie auli Szkoły Realnej

 

Henryk Dietel od początku swojego pobytu w Sosnowcu angażował się w rozwój szkolnictwa na tym terenie, ale jego największym sukcesem było otwarcie w 1898 r. nowego budynku Sosnowieckiej Szkoły Realnej (która pierwszych uczniów kształciła w budynku Szkoły Aleksandryjskiej już od 1894 r.). Podczas uroczystego otwarcia Dietel przekazał gmach rosyjskiemu Ministerstwu Oświaty Narodowej, dzięki czemu szkoła zyskała prestiż, ale ceną za to była rusyfikacja, jakiej poddawani byli uczniowie.

Szkoła nie przestała być swoistym oczkiem w głowie Henryka Dietla – nigdy nie zaprzestał jej finansowania i, co ciekawe, przez pewien czas nawet uczył w niej języka niemieckiego. Ponadto fundował zdolnym uczniom stypendia, a najuboższym udzielał pomocy finansowej. Szkoła była również doskonale wyposażona, posiadała m.in. bogaty księgozbiór, salę rysunkową oraz laboratoria – fizyczne i biologiczne.

Sosnowiecka Szkoła Realna działała do 1915 r., kiedy to została przez niemieckiego okupanta zlikwidowana, a budynek zaadaptowano na biura. Po wojnie w 1919 r. tradycję Szkoły Realnej Gimnazjum Państwowe im. S. Staszica, przekształcone później w IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. W roku 1970 r. liceum zostało przeniesione do nowej siedziby mieszczącej się na Placu Zillingera (gdzie znajduje się po dziś dzień), a budynek Szkoły Realnej funkcjonował jako siedziba Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego aż do roku 2009.


Do marca 2017 roku Szkołę Realną można było zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu z Urzędem Miasta oraz w ramach spacerów Śladami sosnowieckich Dietlów. Obecnie budynek znajduje się w rękach prywatnych. Wejście na teren budynku wymaga indywidualnych ustaleń z właścicielem.